PRINT SEND TIL EN VEN
Dianalund Vandværk

Aflæsning af Vandmålere

Manglende aflæsnings kort?

Dette skyldes at vi har indgået et samarbejde med Sorø Forsyning, så der kommer ikke aflæsnings kort fra Dianalund Vandværk i år. Det forventes at kortene, fra Sorø Forsyning, dukker op medio uge 50-51, med aflæsning den 31/12-16
For uddybende forklaring, ring på 40794848


Dog kan du også være blandt dem der har fået elektronisk måler installeret. Er dette tilfældet vil du slet ikke modtage noget aflæsnings kort, da vi aflæser målerne elektronisk, og derefter indberetter tallene.

Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.

Vandværket, eller rettere Sorø Forsyning, retter henvendelse til de enkelte husstande, når vandmålere skal aflæses.  

Aktuelt

BRUGSANVISNING
Elektronisk Måler - HER

ERKLÆRING VEDR. AKTIVITETER

Se dokumentet her (PDF)

INTERN OVERVÅGNING

Se dokumentet her (PDF)


GENERALFORSAMLING:

Dianalund Vandværk
har afholdt Generalforsamling
tirsdag den 9 april 2019 
Læs referatet fra Generalforsamlingen her

ÅRSRAPPORTEN/
REGNSKAB 2018:
Se årsrapporten 2018 her

BESTYRELSESMØDE:
Sidste bestyrelsesmøde blev
afholdt 10. Juni 2020
Læs referatet fra bestyrelsesmødet her

VANDETS HÅRDHED:
Ved seneste kvalitetskontrol,
blev vandets hårdhed
målt til 15,0 dH
Se kort over fordelingen i Danmark her

VANDVÆRKETS KONTORTID:
Åbent efter aftale.
Kontakt Jesper - 40794848
Mail: vand@dianalund-vandvaerk.dk


Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:

 

Dianalund Vandværk
Sømosevej 46 B
4293  Dianalund.

Kontortid:
Åben efter aftale.
Kontakt Jesper - 40794848
Mail: vand@dianalund-vandvaerk.dk