PRINT SEND TIL EN VEN
Dianalund Vandværk

Udskiftning af målere:

Der er påbegyndt udskiftning af målere i følgende områder - Orebovej, Lårupvej, Østerled, Kammergavevej, Skellebjergvej, samt dele af Holbergsvej.

Så bor du på en af disse veje, og har fået et kort lagt i postkassen, så er vandmåleren enten skiftet, eller også traf vi ingen hjemme på adressen.

Er sidstnævnte gældende, så kontakt venligst Jesper på 40794848.

Grunden til udskiftningen er som følger;

Der vil inden for de næste par år, ske en udskiftning af de konventionelle målere der pt sidder hos forbrugerne. Disse vil blive udskiftet til elektroniske måler, med længere levetid. De elektroniske målere betyder så også, at der ikke kommer aflæsnings kort mere, da vi har udstyr til fjern aflæsning. Hvis der er yderlige spørgsmål, ang. brug/aflæsning af de nye målere, så kontakt Jesper på 40794848  

For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge princippet med udskiftning eller stikprøvekontrol. Og det er så besluttet, at målerne skal udskiftes.

Udskiftning af målerne sikrer, at det er forholdsvis nye målere, der afregnes efter. Ved stikprøvekontrol dokumenteres de opsatte måleres nøjagtighed, og er målerne i orden, kan de forblive opsat i en periode på enten 3 eller 6 år afhængig af stikprøvekontrollens resultat. Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorium.

 

Aktuelt

BRUGSANVISNING
Elektronisk Måler - HER

ERKLÆRING VEDR. AKTIVITETER

Se dokumentet her (PDF)

INTERN OVERVÅGNING

Se dokumentet her (PDF)


GENERALFORSAMLING:

Dianalund Vandværk
har afholdt Generalforsamling
tirsdag den 9 april 2019 
Læs referatet fra Generalforsamlingen her

ÅRSRAPPORTEN/
REGNSKAB 2018:
Se årsrapporten 2018 her

BESTYRELSESMØDE:
Sidste bestyrelsesmøde blev
afholdt 10. Juni 2020
Læs referatet fra bestyrelsesmødet her

VANDETS HÅRDHED:
Ved seneste kvalitetskontrol,
blev vandets hårdhed
målt til 15,0 dH
Se kort over fordelingen i Danmark her

VANDVÆRKETS KONTORTID:
Åbent efter aftale.
Kontakt Jesper - 40794848
Mail: vand@dianalund-vandvaerk.dk


Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:

 

Dianalund Vandværk
Sømosevej 46 B
4293  Dianalund.

Kontortid:
Åben efter aftale.
Kontakt Jesper - 40794848
Mail: vand@dianalund-vandvaerk.dk