Vandværkets seneste kvalitetskontrol

Herunder ses resultaterne fra de lovpligtige kvalitetskontroller af drikkevandet fra vandværket.
Vores prøver bliver udtaget og behandlet af Højvang laboratorier A/S

 

Vandkvalitet, kontrol og analyser:

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen. 
 
 
Der udføres følgende kontroltyper:

Normal kontrol på vandværket = 1 gang pr.år
Udvidet kontrol på vandværket = 1 gang pr.år
Kontrol med u-organiske sporstoffer = 1 gang pr.år
Kontrol med organiske mikro-forureninger = 2 gange pr.år
Begrænset kontrol = 7 gange pr.år
 
Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør, som er trukket ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet, og der afgives bla. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måles der regelmæssigt for. 
 
Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til, at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet.
  
Vandværkets seneste kvalitetskontrol er foretaget i 2018
 
Herunder ses resultaterne fra de lovpligtige kvalitetskontroller af drikkevandet fra vandværket.

 

Kontroltype: Normal kontrol foretaget 6. Juli 2018

 

Parameter Enhed Indhold i vandet
Hårhed dH 15,0
Jern mg/l 0,0110
Mangan mg/l 0,00036
Kimtal antal pr.ml 4
Coli-bakterier antal pr 100 ml ikke målelig
Nitrat mg/l 3,9

 

 

Sidste prøve fra vandværket findes her

Der bliver også udført kontrol hos slut-forbrugeren, sidste prøve findes her

Spørgsmål til vandprøverne?

Klik på linket for et overblik over grænseværdier, samt hvilken indflydelse de forskellige stoffer har på drikkevandet link