Der foregår en løbende udskiftning af utætte/defekte stophaner for vandværket.

Det vil sige at har du problemer med stophanen, vil den blive udskiftet med en målerbrønd.

Grunden til dette skal findes i at vi gerne vil øge muligheden, for at komme til at inspicere/udskifte måleren, uden at vi er afhængige af at træffe folk hjemme.

Har du fået udskiftet din stophane, men stadig har måleren monteret inde i huset, vil denne blive flyttet i forbindelse med udskiftning til de nye elektroniske målere.

Så i tilfælde af at VVS installatøren, der kommer og skifter vandmåleren, ikke har observeret at der forefindes en målerbrønd, må man gerne henlede opmærksomheden på dette.