Vandkvalitet og kontrol

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindings boringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retnings linjer fra Miljøstyrelsen.

Disse indberettes til GEUS og kan derefter ses her:

http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=103088

Der udføres følgende kontroltyper:


• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med u-organiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.

 

Pesticide-problemet set fra den humoristiske side wink