April 2019 - Foruroligende fund af pesticider, bare ikke hos os :o)

Vi har fået taget prøver fra vores 4 indvindings boringer, samt afgang vandværk
og ingen af dem indeholder spor af chlorothalonil-amidsulfonsyre.

 

Se de specifikke prøver her:

Afgang vandværk  her

Boring 3  her

Boring 4  her

Boring 5  her

Boring 6  her

Juni 2018 - Pesticider i boringer. 

Det store samtale emne, hvad vandkvalitet angår, har drejet sig om fundet af flere pesticider i en del boringer på både sjælland og fyn.

Og umiddelbart efter at det var oppe og vende i de danske medier, bestilte vi en prøveudtagning, for at sikre os at vores boringer vi ok.

De første prøveresultater ang. desphenyl-chloridazon var meget fine, så kvaliteten af vores drikkevandvand er meget god.

Og de sidste prøveresultater bekræfter blot dette.


Link til desphenyl-chloridazon prøverne  her

Link til DMS og 1,2,4-triazol prøverne:

Boring 4  her

Boring 5  her

Boring 6  her

 

Screenings test af indvindings boringer:

Boring 4  her

Boring 5  her

Boring 6  her

 

Indvindingsboringer

Vandværket har i alt 3 boringer spredt i kommunen, hvorfra der kan indvindes vand.

De 3 boringer indvinder årligt ca. 365.000m3 vand.

Forklaring om de enkelte boringer følger herunder.

 

Vandkvalitet og kontrol

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindings boringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retnings linjer fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:


• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med u-organiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.

 

Set fra den humoristiske side wink