Udskiftning af målere:

Der er startet på at få udskiftet de resterende gamle målere, og dette bliver med hjælp fra Kemp & Laritzen, der vil kontakte de andelshavere med gamle målere, for en udskiftning. Kontakten vil foregå via postomdelt brev.

Grunden til udskiftningen er som følger;

Der er igangsat en en udskiftning af de konventionelle målere der pt sidder hos forbrugerne. Disse vil blive udskiftet til elektroniske måler, med længere levetid. De elektroniske målere betyder så også, at der ikke kommer aflæsnings kort mere, da vi har udstyr til fjern aflæsning. Hvis der er yderlige spørgsmål, ang. brug/aflæsning af de nye målere, så kontakt Jesper på 40794848  

For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge princippet med udskiftning eller stikprøvekontrol. Og det er så besluttet, at målerne skal udskiftes.

Udskiftning af målerne sikrer, at det er forholdsvis nye målere, der afregnes efter. Ved stikprøvekontrol dokumenteres de opsatte måleres nøjagtighed, og er målerne i orden, kan de forblive opsat i en periode på enten 3 eller 6 år afhængig af stikprøvekontrollens resultat. Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorium.