Aflæsning af Vandmålere

Manglende aflæsnings kort?

Dette skyldes at vi har indgået et samarbejde med Sorø Forsyning, så der kommer ikke aflæsnings kort fra Dianalund Vandværk i år. Det forventes at kortene, fra Sorø Forsyning, dukker op medio uge 50-51, med aflæsning den 31/12-20
For uddybende forklaring, ring på 40794848

Dog kan du også være blandt dem der har fået elektronisk måler installeret. Er dette tilfældet vil du slet ikke modtage noget aflæsnings kort, da vi aflæser målerne elektronisk, og derefter indberetter tallene.

Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.

Vandværket, eller rettere Sorø Forsyning, retter henvendelse til de enkelte husstande, når vandmålere skal aflæses.