Klagemuligheder

 

 

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for "Center for klageløsning og Forbrugerklagenævnet"

Se vejledningen  her